Система за контрол на обходите

Системата за контрол на обходи се използва за проверка изпълнението на служебните задължения на патрулиращите охранители. Системата е 100% мобилна. Контролните точки не се нуждаят от захранване, а мобилното устройство за маркиране се зарежда един път за 2-3 месеца. Има възможност за проследяване движението на всеки един от охранителите, разнообразие от справки и защита против вандализъм.


Количката е празна!