Домофонни системи

Домофонните системи се делят на аудио и видео домофонни системи. Те създават разговорни и/или визуални връзки между живущите и посетителите на дадена сграда. Те позволяват и дистанционно отваряне на входната врата, ако тя е снабдена с електрически насрещник на бравата си. Домофонните системи се състоят от три основни елемента: домофонно табло, поставено на входа на сградата, домофонна централа и индивидуални аудио или видео апартаментни домофони.

При наличие на посетител в сградата, чрез натискане на бутон от входното домофонно табло се изпраща повиквателен сигнал към съответния етажен апартаментен домофонен апарат. Чрез вдигане на слушалката на апартаментния домофон или включване на видео домофона се осъществява двупосочен разговор между посетителя и живущия в апартамента.