Биометрични системи

Биометричните системи служат за идентификация на потребители въз основа на техните физически характеристики. Доказването на автентичността на потребителя по биометричен път е процес, протичащ на два етапа. В първата фаза съответен уред сканира индивидуалните данни на потребителя и ги записва в списък. Уникалните индивидуални свойства се извличат и конвертират в отделни шаблони, които се записват като криптирани цифрови данни. Във втората фаза потребителят отново преминава през процеса на сканиране, резултатът от което се сравнява с шаблоните от базата данни. По такъв начин той получава или не получава достъп и се осъществяват контрол върху работното време, отсъствията и редовността на графика на персонала.


Количката е празна!